وصیت نامه خود نوشت

وصیت نامه خودنوشت چیست و شرایط آن مطابق قانون چه مواردی است ؟

07 اردیبهشت 0 70
وصیت نامه خودنوشت ساده ترین نوع وصیت نامه است و شخص وصیت کننده(موصی)می تواند آن را به طور پنهانی تنظیم کرده و لازم نیست که بابت تنظیم آن هزینه ای بپردازد،ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی در خصوص این نوع وصیت نامه می گوید:«وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز،ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.»

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی