وظایف صادر کننده و دریافت کننده صادر کننده چک صیاد

طبق اصلاحیه و الحاقات وارد شده به قانون صدور چک ،چه مواردی دستخوش تغییر شده و هر یک از صادر کننده و دریافت کننده چه وظایفی را دارند ؟

26 اردیبهشت 0 62
طبق اصلاحیه قانون صدور چک نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی