پرداخت نکردن نفقه

آیا در صورت عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیزمیباشد؟ و میزان مجازات آن به چه مقدار است ؟

19 اسفند 99 129
زن میتواند از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نماید که این شکایت با تنظیم شکواییه ترک انفاق انجام می شود و به این شکواییه در دادسرا رسیدگی می شود . در صورتی که جرم ترک انفاق احراز شود ، مرد به مجازات جرم ترک انفاق محکوم خواهد شد . و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید