چک بنفش رنگ سامانه صیاد

آیا چک های بنفش رنگ الزاما باید در سامانه صیاد ثبت شود ؟

26 اردیبهشت 0 38
 از 5 فروردین امسال، چک‌های جدید که بنفش رنگ هستند، باید در سامانه صیاد ثبت شوند. بنابراین چک بنفش جدیدی که در سامانه صیاد ثبت نشده است را نباید از صادر کننده دریافت کرد. چک‌های قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، کارسازی می‌شوند. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی