چک وعده دار

چک وعده دار چیست ؟

26 اردیبهشت 0 83
چک وعده دار به چکی گفته می شود که به تاریخ روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده ‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌ کننده چک است که باید ثابت کند که چک به صورت وعده دار صادر شده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی