کیفرخواست چیست؟

کیفر خواست چیست و در چه موردی صادر میشود ؟

13 اردیبهشت 0 125
کیفرخواست ادعایی است که دادستان درباره مجرمیت شخص متهم می‌کند و از دادگاه می‌خواهد تا به آن رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. در حقیقت دادستان با صدور کیفرخواست، بیان می‌دارد که تحقیقات دادسرا به این نتیجه رسیده که متهم پرونده مجرم است و از دادگاه درخواست کیفر و مجازات می‌کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی