گران فروشی

طبق قانون تعریف گرا‌ن‌فروشی چیست ؟

28 فروردین 0 44
براساس ماده ۲ قانون تعزیرات، گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.»

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی