گرید شرکت

آیا اخذ گرید یا رتبه برای شرکت ضروری و لازم است؟

23 اسفند 99 63
هر شرکتی بعد از تاسیس خود بایستی اقدامات لازم را جهت به دست آوردن رتبه یا گرید انجام دهد . در رتبه بندی شرکت ها عددی بین یک تا پنج به شرکت اطلاق میگردد . که هر شرکتی در تلاش میباشد تا خود را به رتبه یک یا نزدیک به یک برساند چرا که با داشتن رتبه برتر میتوانند در ارزیابی های دیگر مانند ارزیابی IsQi از بهترین رتبه برخوردار باشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی