‍مهر المثل چیست؟

مهر المثل چیست؟

05 خرداد 0 95
مهرالمثل عبارت است از مالی که پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی به مهر معین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود در صورت ازاله پرده بکارت به شکل عمد و غیر عمد در این خصوص با استناد به ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی باید ازعان داشت که هیچ گونه تفاوتی میان این دو وجود ندارد و در هر دو فرض مهرالمثل قابل مطالبه است اما اگه به عنف باشد علاوه بر مهر المثل ارش البکاره نیز قابل مطالبه است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی