ابوالفضل قناتی

ابوالفضل قناتی

متخصص در پرونده های: مالیاتی (دیوان عدالت اداری)

کارشناس حقوقی

استان مرکزی ٬ شهر اراک
جستجوی وکیل در شهر اراک

مشاور مالیاتی با بیش از سی و پنج سال سابقه ، مدرک تحصیلی فوق لیسانس حسابداری، سابقه خدمت. کمک ممیز و ممیز و سر ممیز و رییس امور مالیاتی در اشخاص حقوقی ، معاون مدیرکل و نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی ، و حدود پانزده سال سابقه در هیات بند سه موضوع ماده ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم و هیات اجرایی ماده ۱۸۱.

بلوار قدوسی جنب ساختمان پارک علم و فناوری طبقه ۳ واحد۶
اینستاگرام خالی
تلگرام ثبت نشده
واتسپ ثبت نشده