اصغر حسين خانى

اصغر حسين خانى

متخصص در پرونده های: حقوقی وتجاری

وکیل پایه یک دادگستری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
استان مرکزی ٬ شهر اراک
جستجوی وکیل در شهر اراک

١-فارغ التحصيل ازدانشگاه تهران سال١٣٧٦ ٢-مسئول حقوقى بنيادشهيداستان مركزى سال٧٦ ٣-مديركل نمايندگى حقوقى بنيادمستضعفان وجانبازان دراستانهاى مركزى،لرستان وقم ازسال٧٧تا٨٠ ٤-مديرامورحقوقى وقراردادهاى شركت معظم ماشين سازى اراكازسال٨٠تا٩١ ٥-وكيل پايه يك دادگسترى ومشاور حقوقى ازسال٨٩تا كنون ٦-مديرامور حقوقى وقراردادهاى شركت تام ايران خودرو

اراك-خيابان دكتر شريعتى-ساختمان موج-بلوك ٢-طبقه٣-واحد٨
اینستاگرام a.hosseinkhani
تلگرام A.Hosseinkhani
واتسپ ثبت نشده