امیرمحمد پوررستمی

امیرمحمد پوررستمی

متخصص در پرونده های: کیفری وحقوقی

کارشناس حقوقی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
استان البرز ٬ شهر فردیس
جستجوی وکیل در شهر فردیس

عضوانجمن حقوقدانان کشور  عضوانجمن علمی حقوق اساسی کشور عضوانجمن آئین دادرسی مدنی کشور عضوانجمن جامع شناسی کشور عضوانجمن حقوق اداری کشور  عضوافتخاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضائیه  بازرس افتخاری سازمان بازرسی صنعت و معدن و تجارت 

میدان آرژانتین کوچه بهار بنیاد وکلا
اینستاگرام http://t.me/amirmohammadporrostami
تلگرام amirmohammadporrostami
واتسپ
09372222303