سید محسن نوابی

سید محسن نوابی

متخصص در پرونده های: حقوقی وکاربری جنگل و اراضی

وکیل پایه یک دادگستری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
استان مرکزی ٬ شهر اراک
جستجوی وکیل در شهر اراک

دانشجوی ارشدجزاوجرم شناسی مشاورحقوقی اداره کل راه وشهرسازی از۱۳۸۰تاکنون رییس مرکزوکلای قوه قضاییه استان مرکزی

اراک میدان ولیعصرخ شهیدشیرودی ابتدای خ ۱۹دی پلاک تلفن ۰۸۶۳۲۲۱۲۲۲۸
اینستاگرام خالی
تلگرام ثبت نشده
واتسپ ثبت نشده