فاطمه اسکندری

فاطمه اسکندری

متخصص در پرونده های: حقوقی وخانواده

وکیل پایه یک دادگستری

استان تهران ٬ شهر تهران
جستجوی وکیل در شهر تهران

دارای سابقه سه سال کارشناس حقوق ناجا، عضو کمیسیون آموزش و بانوان مرکز وکلا

اینستاگرام Mitra_eskandri.law
تلگرام ثبت نشده
واتسپ
وکیل پایه یک دادگستری