محمدرضا جعفري

محمدرضا جعفري

متخصص در پرونده های: جرایم سایبری وداوری

کارشناس دادگستری

استان خراسان رضوی ٬ شهر مشهد
جستجوی وکیل در شهر مشهد

ليسانس : دانشگاه فردوسي مشهد فوق ليسانس : دانشگاه علم و صنعت ايران عضو هيات علمي تمام و قت به مدت 17 سال

مشهد-بلواروكيل آباد-بلوار هاشميه-ابتداي هاشميه 69-پ4-طبقه3-محمدرضا جعفري
اینستاگرام خالی
تلگرام @Mohammad_Reza_Jafari
واتسپ
09153071783