ایا تاخیر در پرداخت دست مزد مدیریت پیمان شامل خسارت تاخیر تادیه می شود ؟

تاخیر در پرداخت دستمزدمدیریت پیمان ساختمان شامل خسارت تاخیر تادیه می شود چون خدمت است وسالانه چند درصداست

26 تیر 1400 86

سلام
کاربر محترم هر گونه مطالبه وجه که موعد آن سر رسید شده باید ابتدا از طریق اظهار نامه اعلام ‌‌مطالبه شود سپس طرح دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه نمایید. نرخ خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی