مطالبه قیمت زمین به نرخ روز

سلام و عرض ادب شرکت شهرک های صنعتی به دلیل عدم ساخت زمین واگذار شده به اشخاص قرارداد های واگذاری را فسخ و همان مبلغ چند سال پیش رو مبنای محاسبه قرار داده و به شخص خریدار برمیگرداند برای مطالبه قیمت روز زمین چه کار باید کرد؟ با تشکر

26 تیر 1400 108

باسلام
کاربرمحترم سوال شما کلی می باشد باید متن قرارداد برسی گردد باتوجه به افزایش قیمت زمین که دارای ارزش افزوده می باشدمطالبه قیمت به نرخ روزمحاسبه وکارشناسی می گردد باید قرارداد را مورد مطالعه ومطابق آن دادخواست تنظیم نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی