در خصو قصص ملک مشاعی بین ورثه که هرکدام سند مالکیت مشاع دریافت نمودند تقاضای تقسیم یا فروش ملک را بدهیم؟

دو شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ مشاهده پاسخ سلام. پدر من فوت کرده، یک خونه داشته که ورثه رفتن هرکدوم سند مشاعی خودشون رو گرفتن. حالا سوالم اینه برای فروش از طریق دادگاه، دادخواست تقسیم ترکه باید بدیم یا دادخواست فروش مال مشاع؟؟؟

28 تیر 1400 91

سلام درود
ملک مشاعی قابل تقسیم است که با افراز آن نقصی در حصه هیچ یک از شرکا حادث نشود اگر ملک مشاع شما زمین با ابعاد مناسب هست میتوانید و دارای سند مالکیت است میتوانید تقاضای افراز از اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داشته باشین در غیر این صورت دادخواست فروش مالش مشاعی را تقدیم دادگاه محلی که ملک است بدهید با تقاضای هریک از شرکا دادگاه رسیدگی خواخد نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی