دیه اعضا بدن چگونه محاسبه می شود؟

سلام دیه تصادفی خراشیدگی پوست سر حدود ده سانت به عرض ۳ سانت و کبودی بازو و اسیب به زانو در حد کشکک و اب اوردن زانو چقدر است؟

29 تیر 1400 129

سلام درود
تشخیص مقدار آسیب و میزان درصد آسیب وارد شده با پزشکی قانونی می باشد با طرح شکایت و مراجعه به پزشکی قانون میتوانید از مقدار آسیب و درصد دیه خود مطلع شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی