;
دیه اعضا بدن چگونه محاسبه می شود؟

سلام دیه تصادفی خراشیدگی پوست سر حدود ده سانت به عرض ۳ سانت و کبودی بازو و اسیب به زانو در حد کشکک و اب اوردن زانو چقدر است؟

29 تیر 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی