ایا صرف اسکرین شات می توان شکایت رابطه نامشروع نمود ؟

با عرض سلام. آیا با داشتن اسکرین شات از طرف شخصی غریبه که اعتراف کرده با همسر بنده در ارتباط بوده شکایت رابطه نامشروع مادون زنا کرد؟

29 تیر 1400 151

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی