هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی

با سلام هزینه تجدید نظر خواهی قرار عدم استماع دعوی حقوقی چقدر می باشد

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر از پاسخ به سوالم ممنونم
30 تیر 1400 17
مطابق قانون هزینه اعتراض به قرارهای صادره مطابق با دعاوی غیر مالی می باشد و محاسبه دقیق آن در دفاتر خدمات قضایی بوده و مبلغ حدودی ان کمتر از 300 هزار تومان است.
سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی