اعتراض به نظرپزشکی قانونی

سلام.ببخشید من در تصادف شانه و استخوان صورت شکسته اما در حکم پزشک قانونی محاسبه نشده.آیا شکستی دیه ندارد؟میتوانم بر ان اعتراض کنم؟

01 مرداد 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی