آیا بچه هایی که در کوچه بازی میکنند میتوانند از همسایه ای که معترض است شکایت کنند؟

سلام ، من و چند تا از دوستان در کوچه بازی میکنیم و دروازه ما در یک خونه متروکه هست ، همسایه بغلی خونه متروکه همیشه شاکی هست در صورتی که اصلا ما به در یا دیوار خونه ایشون نمیزنیم ، چند بار از ما گله کردن ما هم بخاطر ایشون که مریض دارند دروازه رو تغییر دادیم و به دیوار اون خونه متروکه میزنیم که تقریبا 7 متر فاصله با خونه ایشون داره و ایشون باز هم شاکی هستن این هم بگم که ما همیشه تو تابستون که دیر هوا تاریک میشه ساعت 5 نیم 6 میایم و ساعت 7 و نیم 8 میریم ، آیا میشه کاری کرد ( شکایت یا هر کار دیگه ای )

02 مرداد 1400 181

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی