اعتبار مبایعه نامه عادی بدون شاهد

با سلام ، زمین مسکونی از یکی خریدم بصورت مبایعنامه معمولی یعنی من خریدار و مالک فروشنده و هردو امضا کردیم با اثر انگشت ولی شاهدی در کار نبوده آیا میایعه نامه قابل قبول هست

04 مرداد 1400 664

باسلام
اعتبار قولنامه تابع امضای شهود نیست و
بدون امضای شاهد نیزقرارداد عادی معتبر است،ولی وجود شاهددر صورت بروز اختلاف در آینده میتونه به شما کمک کند در هر صورت بدون شهود نیز قراردادمعتبراست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی