ایا با اعطای وکالت می توان شناسنامه کودک متولد ترکیه را گرفت ؟

باسلام.من وشوهرم دروان ترکیه صاحب فرزندی شدیم و کارت پناهندگی داشتیم بعداز یک سال و چن ماه تصمیم گرفتم به ایران برگردم.فرزندم کارت پناهندگی گرف واکسناسیون کامل هم انجام دادم برایش.دربیمارستان برگه ولادت را گرفتم تا درایران برایش شناسنامه بگیرم.به دلیل نااشنای با قوانین ترکیه نمیدانستم برگ ولادت را درنفوس مهر بزنم.الن در ایران مهر نفوس ترکیه را میخواد تا شناسنامه بدهند.من نمیتوانم برگردم ترکیه.الن نمیدانم چکار کنم؟ ایا ازطریق وکیل میشه ولادت را ثبت کنم؟لطفا راهنماییم کنین بخدا به عنوان یک مادر زندگیم نابودشذه بخاطر بی شناسنامه بود پسرم .بخدا امیدی برای زندگی ندارم لطفا بگین چکار کنم

06 مرداد 1400 98

سلام
کاربر گرامی شما می توانید با اعطای وکالت به همکار گروه وکلای وکیلوند خانم دکتر فاطمه نعمتی در ترکیه با تکمیل گواهی ولادت و دریافت آن شخصا در ایران اقدام به اخذ شناسنامه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی