محاسبه مبلغ نیم عشر و پرداخت آن

با سلام ، من در پرونده ای حقوقی محکوم به پرداخت ماهیانه مبلغ شش و نیم میلیون تومان هستم ، در طی چند ماه گذشته مجموعا چهار قسط رو پرداخت نکردم که مجموعا بیست و شش میلیون تومان میشه که مجبور شدم امروز برای اینکه شاکی پرونده حکم جلب نگیره این چهار قسط زو یکجا پرداخت کنم اما علاوه بر این مبلغ مبلغ شانزده میلیون تومان نیم عشر در نظر گرفتن آیا این میلغ اشتباه نیست ؟

12 مرداد 1400 112

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی