چگونه دادخواست تامین خواسته داده شود که طرف اموال خود را منتقل نکند ؟

دادخواست به شورای حل اختلاف جمله قرار صدور تامین خواسته (اجرا قبل از ابلاغ )و رای شورا قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجرا کدام یک برای توقیف اموال بایدانجام شودقبل از اینکه طرف مقابل اموال خود را از نامش خارج کنو

12 مرداد 1400 63

سلام
کاربر در فرض سوال حتما باید در ستون خواسته و شرح دادخواست تامین جمله ( ابتدا اجرا سپس ابلاغ ) قید شود در غیر این صورت ممکنه خوانده دادخواست به محض ابلاغ قرار تامین اموال خود را منتقل نمایید و چون مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ تا رای قطعی بدهی فرد صادر نشود انتقال مال فرار از پرداخت دین محسوب نمی شود عملا شما در حالت دوم ( اول ابلاغ سپس اجرا ) ممکن است نتیجه بدست نیاورید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی