تخلیه ملک اجاره ای در شرایط موجود کرونا

آیا طبق مصوبه ستاد کرونا بابت تمدید اجاره مستاجرین آیا موجر خانوم با اراعه سند طلاق میتواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد؟؟

13 مرداد 1400 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی