ضمانت و مطالبه وجه کردن

سلام بنده درسال ۹۱به دامادمان ضامن شدم وچک دروجع سایپادادم الان بعدازطلاق خواهرم متواری شده وچک هاراپرداخت نکرده الان برایم بعدازنه سال ازسمت سایپا اخطاریه ای امده الان بنده چه کارکنم

14 مرداد 1400 90

با سلام
کاربر محترم با توجه به فرض سوال ،چون شما چکی را صادر کرده اید و ضامن شده اید ، به هر حال مسولیت پرداخت با شماست مگر اینکه ضمان شما ضم ذمه باشد یا به نحو دیگر توافق شده باشد ، درهر حال پس از پرداخت میتوانید یک دادخواست مطالبه وجه به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی به طرفیت دامادتان بدهید و چون ایشان اکنون متواری است او را باید مجهول المکان معرفی کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی