اشتباه درلایحه فرجام خواهی

وکیل من در لایحه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور برای توضیح موارد داخل پرونده ،شماره صفحات رو اشتباه نوشته.آیا دیوان ایراد نمیگیره؟؟

20 مرداد 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی