شکواییه مزاحمت ملکی یکی از همسایگان

برای شکایت از شخصی که مغازش تو کوچمون باعث تجمع افراد دزد و لات شده و مزاحم ناموس خیلیا شده باید چیکار کنم؟ امروز از اگاهی اومدن در خونمون میگن شما اینجا تهیه و توضیع مواد مخدر میکنید. همه جارو گشتن هیچی گیرشون نیومد رفتن.

20 مرداد 1400 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی