مواد مخدر هروئین حبس تعزیری

باسلام لطفاکمکم کنید🙏🙏🙏🙏 همسرم1 سال زندان کسانی برای همسرم توطئه چیدند74گرم هروئین داخل منزل گذاشتندبعدهم به پلیس زنگ زدندبرایشان وکیل گرفتم اماهیچ کاری که نکردتازه خیلی بدترکردقاضی26سال حبس یک میلیاردششصدمیلیون جریمه نقدی کرده بایدچیکارکنم شماروبه خداکمکم کنیدبه وکیل گفته بودیم تجدیدنظربزنه اونم فرجام خواهی داده بودکه نوشته بودچون وکیل هیچ عدله ای بربی گناهی شمانداده فرجام خواهی ردشده میتونستیم تا۳بارتجدیدنظربدیم بعدفرجام خواهی اما وکیل خراب کرده کمکم 🙏🙏🙏🙏کنید

21 مرداد 1400 115

با سلام
وکیلت اقدامی که کرده در راستای قانون میباشد و کاری هم از وکیل ساخته نیست ارائه ادله قانونی باید توسط شما باشه باید شما به جرم افترا علیه اون اشخاصی که توطئه کردن شکایت میکردید اگه اونا محکوم میشدن کار شوهر شما هم درست میشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی