ضامن وام پس از تسویه چگونه برای مطالبه وجه از بدهکار اصلی اقدام نماید ؟

با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند اینجانب حدود ده سال پیش ضامن پرونده تسهیلات ده میلیون تومانی فردی شده ام که با گذشت زمان، تسهیلات گیرنده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمود تا اینکه وکیل موسسه ثامن نسبت به توقیف سندی خودروی اینجانب و یکی دیگر از ضامنین اقدام نمود. از آنجاییکه تسهیلات گیرنده بازنشسته بوده است، وکیل پرونده در این مرحله اقدام به کسر از حقوق تسهیلات گیرنده نموده و ماهانه مبلغی را از حساب ایشان کسر و به حساب وکیل واریز می شود، متعاقباً هم وکیل بصورت سالانه نصفی از مبلغ دریافتی را به عنوان حق الزحمه برداشته و مابقی را به بانک پرداخت می نماید. از آنجاییکه ضامنین پرونده 3 نفر بوده اند و اینجانب به عنوان فردی متعهد نسبت به پیگیری از مراجع قانونی (قوه قضایه - بانک و ...) اقدام نموده ام، لذا در حال حاضر اظهارنامه ای مبنی بر "پرداخت کل دیون به بانک" را دریافت نموده ام، حال با توجه به موارد فوق، خواهشمند است راهنمایی نمایید که چه اقدامی انجام گردد. سایر موارد به شرح ذیل می باشد: دریافت کننده تسهیلات نیز دارای کسر از حقوق بوده و مبلغ ماهانه به حساب وکیل واریز می شود. چگونه می توان از همین کسر از حقوق برای پرداخت مستقیم بدهی استفاده کرد؟ اینجانب متعهد به پرونده ضامن به میزان یکی از ضامنین می باشم و نه تمامی بدهی، لذا نقش سایر ضامنین می تواند در میزان بدهی نقش مهمی داشته باشد. چگونه می توان پای سایر ضامنین در این پرونده کشیده شود و دارایی ها و چکهای ارائه شده آنها هم نیز بکار گرفته شود؟ فرم های تکمیل شده توسط اینجانب مربوط به موسسه ثامن الائمه (اسبق) می باشد، این در حالی می باشد که در حال حاضر پیگیری بدهی توسط بانک سپه در حال انجام می باشد، آیا اقدام بانک سپه به لحاظ قانونی فراهم می باشد؟ با توجه به اینکه زمان بسیاری از این پرونده می گذرد و جرایم مختلف بدان وارد شده است، لذا میزان بدهی فعلی حدود 23 میلیون تومان می باشد؛ چگونه می توان به میزان اصل تسهیلات (مبلغ 10 میلیون تومان) با توجه به تعداد ضامنین (3 نفر) این مبلغ را بین طرفین برای پرداخت تقسیم نمود؟ و بانک را مجاب به پرداخت اصل تسهیلات نمود؟ سپاس از وقتی که می گذارید.

21 مرداد 1400 109

سلام
کاربر محترم در فرض سوال ابتدا توجه به چند نکته مهم ضروریست ۱- وکیل با اخذ وجه از حساب بدهکار اصلی و کسر پنجاه درصد آن بعد از مدتی به حساب موسسه مالی تخلف نموده و این عمل وی منجر به محاسبه سود و تاخیر به تسهیلات شده ۲- موسسه مالی ( بانک ) چگونه به شما گواهی پرداخت کامل بدهی را داده در حالیکه هنوز ماهیانه مبلغی از بدهکار اصلی کسر می نمایید
و اما در پاسخ به سوالات شما باید به اطلاع برسانم اولا افرادی که تسهیلات را ضمانت نمودند متضامنا در مقابل موسسه مالی مسئول هستند یعنی بانک می تواند به هر یک از ضامنین منفردا مراجعه نمایید ثانیا در حالتی که اکنون هر ماه از حقوق بدهکار اصلی مبلغی کسر می شود چون کسر از حقوق فرد متاهل بیش از یک چهارم امکان پذیر نیست بنابراین در صورت اخذ رای دادگاه شما بعد از استعلاک بدهی قبلی موفق به اخذ قسمتی از طلب خود خواهید بود ثانیا در قسمت سوم سوال با توجه به جواب قسمتهای قبل بانک هیچ الزامی به تقسیم بدهی بین ضامنین ندارد
اما بطور کلی چون احتمال بسیار زیاد سود تسهیلات به صورت تصاعدی و پلکانی افرایش یافته و تقصیر وکیل در واریز از وجوه ماخوذه در افزایش بدهی موثر بوده می توانید دادخواست مستقلی به طرفیت موسسه مالی به خواسته الزام به محاسبه سود تسهیلات برابر نرخ بانک مرکزی و استرداد وجوه اضافه پرداختی در دادگاه صالح مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی