تعویض پلاک کامیونی که به دستور دادگاه سند رسمی انتقال صادر شده

با سلام کامیونتی درنمایشگاه خریداری مبلغ نقدا درنمایشگاه کامیون پرداخت کردم واز انتقال سند سرباز زدن ومتواری وحکم به توقیف اموال سند وشکایت سیستمی وغیرقابل نقل وانتقال است، من الزام به سند دادم وبارای شورا حل اختلاف ورای به صدور اجرییه، ازطرف نماینده دادگاه سند رسمی گرفتم جهت تعوبض پلاک ورفع شکایت سییتمی پلاک جه اقداماتی انجام بدم ممنون

23 مرداد 1400 85

سلام درود
مستندات خود را به همراه مدارک خودرو و رای صادره مبنی بر انتقال سند خودرو و سند رسمی که توسط نماینده دادگاه انتقال داده شده به اداره تعویض پلاک مراجعه و تقاضای تعویض پلاک کنید
در صورت عدم پذیرش نامه ای از شعبه صادر کننده رای به اداره تعویض پلاک مبنی بر انتقال پلاک خودرو دریافت کنید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی