کلاهبرداری و تحصیل ما از طریق نامشروع

در‌خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری چگونه میتوان طرح شکایت کرد ؟

23 مرداد 1400 70

باسلام طبق ماده دو تشدید قانون مجازات کلاهبرداری شما میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکواییه‌ای با عنوان کلاهبرداری و تحصیل ما از طریق نامشروع مطرح کنید چنانچه در تنظیم شکواییه مهارت لازم را ندارید بنده درارائه خدمات در خدمت می باشم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی