دادگاه اطفال و نوجوانان مرجع اختصاصی

درود و وقت‌ به خير چرا دادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان یک مرجع دادرسی اختصاصی در نظام قضایی ایران تاسيس شده؟آيا در قوانين ما چيزى در اين مورد مستند شده است؟

25 مرداد 1400 93

با سلام
کاربر محترم دادگاه اطفال و نوجوانان به دلیل داشتن صلاحیت و اعضای متفاوت با سایر محاکم و مراجع رسیدگی به عنوان مرجع اختصاصی و مجزا معرفی شده است ، مستند این سخن ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری است که در این مقرره انواع دادگاه های کیفری را نام میبرد و یکی از آن ها دادگاه اطفال و نوجوانان است ،
مطالبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی