قرار کفالت _ اتهام قتل _ معرفی به زندان

سلام، اگر شخصی که متهم به قتل است بعد از ۲سال حبس با قراره کفالت از زندان خارج میشه ، آیا این امکان وجود داره که قبل از اینکه متهم بع زندان رجوع کند کم حکم اعدامش را صادر کنند..

26 مرداد 1400 82

قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فلسفه وضع قرار های تامین کیفری ( که قرار کفالت یکی از این قرار هاست ) را
اینگونه بیان نموده است ؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی ، قرار تأمین صادر میکند ،
پس برای محکومیت شخصی که متهم به قتل است و کفیل هم معرفی کرده است الزاما نیازی به اعزام متهم به زندان نیست .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی