احراز جعلیت مدرک تحصیلی چگونه است ؟

سلام مدرک دیپلم گرفتم ازکجا بفهمم جعلی هست یا اصلی

28 مرداد 1400 78

سلام کاربر محترم اگر شما مراحل تحصیلی را طی نمودید و محل تحصیل مدرک صادر نموده که هیچ شکی در اصالت آن سند نیست اما اگر غیر این است مرجع احراز اصالت سند قطعا آموزش و پرورش است از مرجع مذکور استعلام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی