مجازات حمل ده گرم حشیش چه می باشد

سلام وقت بخیر آیا حمل ده گرم حشیش که مصرفی بوده بدون داشتن سابقه کیفری چیست

30 مرداد 1400 96

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی