محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۲۰/۶۵۰/۰۰۰ ریال چگونه است ؟

سلام طرف ۲۰۶۵۰۰۰۰ تومان بدهی از سال ۸۳ داره به من اگر محکوم بشه الآن چقدر باید بده به من؟

09 شهریور 1400 69

سلام
کاربر محترم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، مهریه ، هزینه دادرسی ، هزینه داوری ، نیم عسر دولتی و دیات می توانید از جدول محاسبات در صفحه اصلی سایت استفاده نمایید .
اما در مورد سوال مبلغ خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۲۰/۶۵۰/۰۰۰ ریال با موعد سررسید سال ۸۳ و موعد پرداخت اول ۱۴۰۰. مبلغ : ۲/۶۱۴/۷۰۵/۸۸۲ ریال خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی