مطالبه خسارت افت قیمت خودرو

با سلام و احترام، اینجانب به عنوان خواهان درخواست تامین دلیل افت قیمت تصادف با خودروی خود را داده ام، لذا ابلاغیه آمد و چون خوانده بومی شهرستان تهران است و لذا باید به یکی از شعبات شورای حل اختلاف تهران مراجعت می نمودیم، نظر به اینکه با التفات به وضعیت متاخر همه گیری ویروس کرونا و محدودیت های برآمده از آن امکان حضور نداشته ایم، براساس شارع قانون درخواست دفاعیه ی خود را به صورت لایحه فرستاده ایم که از شورا تماس گرفته و علی رغم رفتار ناشایست پیام دهنده به اصرار تاکید داشته است که لایحه مقبولیت ندارد و شما می باید به صورت حضوری رجوع نمائید و در غیر اینصورت پرنده ی شما تعلیق خواهد گرفت! لطفا رهنمون فرمائید؟ سپاسگزارم

09 شهریور 1400 132

با سلام
دعوای مطالبه افت قیمت ، در حوزه قضایی محل اقامت خوانده رسبدگی میشود ، شعبه رسیدگی کننده باید لایحه شما را در نظر بگیرد و حتما لزومی به حضور نیست و لایحه دفاعیه مورد قبول دادگاه می باشد ، ضمن اینکه میتوانید وکیل بگیرید ، در این نوع دعاوی حضور خودتان موثر است در تصمیم قاضی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی