عنوان شکایت سوء استفاده از برند در سمانه قوه قضاییه چیست ؟

عنوان شکایت در دفاتر غذای برای سو استفاده از برند ثبت شده چیست

10 شهریور 1400 63

سلام
کاربر محترم اگر شما یک برند را طبق مقرارات قانون تجارت ثبت کرده باشد و دیگری از آن سوء استفاده می کند عنوان شکایت کیفری آن ( نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری است ) که می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی