مطالبه تاخیر تادیه اجاره معوقه امکان پذیر است یا خیر ؟

سلام و احترام آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اجاره معوقه امان دارد

11 شهریور 1400 103

سلام
کاربر محترم چنانچه مستاجر از پرداخت اجاره خوداری و شما دادخواست مطالبه اجور معوقه بدهید حتما قید نماید و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تا یخ سررسید لغایت اجرای حکم. در اینصورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز حقانیت شما رای به محکومیت مستاجر به پرداخت اجاره و تاخیردیه آن خواهد داد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی