تشخیص دیه صدمات وارده

سلام من توی تصادف از دو جا در پا دارم می خواستم بدونم دیه من چقدر میشه

11 شهریور 1400 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی