دعاوی کیفری عدم رعایت ایمنی در کار

شرایط وکالت برای پرونده حادثه ناشی از کارچیست؟انگشت شصتم با سنگ فرز در محل کار قطع شده وخسارت و دیه نگرفته ام

12 شهریور 1400 96

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی