مزاحمت از طریق ارائه دادن شماره تلفن

سلام وقت شما بخیر دختر خانم مجردی هستم که ۴ سال پیش با یک آقایی جهت شناخت و ازدواج وارد رابطه شدم اما فعمیدم معتاد هستند و به خانوادم نیز این موضوع رو انتقال دادم و زمانیکه آمدند خواستگاری رد کردیم. از زمانی که رد کردیم این آقا شماره من رو تو تمام گروه های دیوار، کاریابی، بازار و ... به عناوین مختلف قرار میدهند و یک عالمه تماس مزاحمی پیدا کردم. باید چیکار کنم؟ شماره تماسمم فعلا به خاطر کارم نمیتونم عوض کنم و خانوادمم به خانوادا ایشون صحبت کرند مزاحمم نشوند اما هنوز ایجاد مزاحمت می کنند ... ممنونم

12 شهریور 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی