برداشت از حساب بانکی بدون اطلاع صاحب حساب چه حکمی دارد ؟

سلام.برداشت از حساب شخصی در بانک توسط رییس بانک بصورت اشتباه سهوی یا عمدی چه حکمی دارد؟

12 شهریور 1400 65

سلام
کاربر محترم اگر ریس بانک سهوا وجه را انتقال داده مطابق قوانین بانکی می توانید وجه را به حساب شما بازگرداند اما اگر عمدی باشد مرتکب جرم اختلاس شده و به استناد ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مه بیان می دارد ((‌ هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات
و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی
قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر
رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر
اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و
ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و
به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از
این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد
علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن )) محکوم می‌شود.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی