دیات متعلقه در تیراندازی

۱۵ سال پیش پدر بنده بخاطر مواد مخدر بهش تیراندازی شد و فوت شد و ما وکیل گرفتیم و پرونده قصاص مختومه شده الان می خواستم بدونم میشه الان برای دیه اقدام کرد

12 شهریور 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی