;
دسترسی به پیامهای واتساپ

آیا دسترسی به متن پیامهای واتساپ و تماسها در بازه زمانی گذشته وجود دارد؟

12 شهریور 1400 14

با سلام
اصولا چون سرورهای اصلی اینگونه پیام رسانها در ایران نیست به ندرت میتوان پیامهای در بازه زمانی طولانی را بررسی نمود وکار دشوار وسخت خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی