;
دیه جراحات وارده چقدر است؟

سلام در دعوا سر طرف را ناخواسته شکستم چکار کنم دادگاه من را تبرئه کنه و دیه ندم

13 شهریور 1400 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی